TOINEN PYYKKILISTA1. Peittääksemme ihmispelkomme ja yksinäisyydenkammomme meistä tulee, traagista kyllä, juuri sellaisia auktoriteettihahmoja, jotka pelottavat muita ja saavat heidät vetäytymään.

2. Meistä tulee jäykän itseriittoisia, jotta välttyisimme kietoutumasta väärällä tavalla ja takertumasta toisiin ihmisiin ja kadottamasta itseämme tuossa prosessissa. Ylenkatsomme muiden hyväksyntää.

3.  Pelotamme ihmisiä vihaisuudella ja vähättelevän arvostelun uhalla.

4. Dominoimme toisia ja hylkäämme heidät, ennen kuin he pystyvät hylkäämään meidät, tai vältämme kaiken kaikkiaan suhteita riippuvaisiin ihmisiin. Eristäydymme ja dissosioimme, jottemme tulisi satutetuiksi, ja hylkäämme siten itsemme.

5.  Elämme elämäämme kaltoinkohtelijan asenteella ja tunnemme vetoa ihmisiin, joita voimme manipuloida ja kontrolloida tärkeissä ihmissuhteissamme.

6.  Olemme vastuuttomia ja itsekeskeisiä. Ylimitoitettu käsitys omasta arvostamme ja tärkeydestämme estää meitä näkemästä puutteitamme ja vajavuuksiamme.

7.  Saamme toiset tuntemaan syyllisyyttä, kun he yrittävät pitää puoliaan.

8. Pidättelemme pelkoamme tekeytymällä tunnottomiksi ja turtuneiksi.

9.  Vihaamme ihmisiä, jotka "leikkivät" uhria ja kerjäävät tulla pelastetuiksi.

10.  Kiellämme tulleemme loukatuiksi ja tukahdutamme tunteemme "valetunteiden" dramaattisin ilmauksin.

11.  Varjeltuaksemme itserankaisulta siitä syystä, ettemme onnistuneet "pelastamaan" perhettämme, projisoimme itsevihamme toisiin ja rankaisemme heitä sen sijaan.

12.  Yritämme selvitä lapsuuden kodissamme vallinneen hylkäämisen aiheuttamasta valtavasta vaille jäämisen tunteesta panemalla nopeasti poikki ihmissuhteet, jotka uhkaavat "itsenäisyyttämme" (ei liian lähelle).

13. Kieltäydymme myöntämästä, että perheen toimintahäiriö on vaikuttanut meihin, tai että kodissa oli toimintahäiriötä tai että olisimme sisäistäneet mitään perheen tuhoisista asenteista ja käyttäytymistavoista.

14.  Käyttäydymme, ikään kuin emme olisi millään tavoin meitä kasvattaneiden riippuvaisten ihmisten kaltaisia.

Adult Children of Alcoholics®/Dysfunctional Families World Service Organization, Inc.www.adultchildren.org | https://acawsoec.com | info@adultchildren.org | +1(310) 534-1815

ACA WSO Literature Distribution Center | +1(562) 595-7831

©2017 ACA WSO, Inc. All rights reserved.

Luo kotisivut ilmaiseksi!